Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

  • Hoe werkt het systeem van dienstencheques?

   Met dienstencheques kunt u als particuliere gebruiker een werknemer inschakelen om huishoudelijk werk te verrichten in uw privé-woning. Indien u een tweede verblijf heeft en de dienstencheques hiervoor wil gebruiken, is dit toegestaan enkel indien deze woning zich in België bevindt en het gebruik ervan strikt voor eigen gebruik is.

  • Hoe vraag ik een huishoudhulp aan ?

   U kan voor een aanvraag van een huishoudhulp terecht in elk Glax-kantoor in België.

   OF: Stuur uw aanvraag door via ons online aanvraagformulier:
   Aanvraag huishoudhulp

   Vraag nu een huishoudhulp aan!

  • Aan wie moet ik de dienstencheques afgeven?

   U geeft de papieren dienstencheques mee aan uw huishoudhulp. Daarom is het belangrijk dat u de dienstencheques steeds vooraf invult met de juiste data en al klaarlegt op een afgesproken plaats. Vergeet niet de papieren dienstencheques volledig en correct in te vullen.

   U vindt meer info op de website van Sodexo.

  • Belangrijk om te onthouden:

   Indien u te laat afbelt, kan dit voor onze huishoudhulpen onverwacht loonverlies betekenen. Vergeet niet telkens uw papieren dienstencheques vooraf correct in te vullen of de elektronische prestaties zo snel mogelijk na de prestatie te valideren.

   Bij problemen, klachten of suggesties kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde Glax-kantoor.

  • Mijn papieren dienstencheques zijn verloren / gestolen / niet toegekomen / bevatten foute vermeldingen. Wat moet ik doen?

   Omruiling, diefstal, verlies of niet ontvangst van dienstencheques kunnen worden voorkomen.

   Papieren dienstencheques:

   Hiervoor zijn 2 formulieren voorzien:

   1. Aanvraagformulier tot omruiling van papieren dienstencheques voor gebruikers
   2. Aangifteformulier voor gebruikers van papieren dienstencheques bij volgende incidenten:
    • niet ontvangst van dienstencheques
    • verlies/diefstal met aanvraag tot terugbetaling of vervanging
    • ontvangst van foutieve dienstencheques

   Kosten voor gebruikers van papieren dienstencheques

   Niet ontvangst van dienstencheques
   Kost : Gratis
   Ontvangst van foutieve dienstencheques
   Kost : Gratis
   Terugbetaling
   Kost : € 0,25 / bestelling
   Omruiling
   Kost : € 0,25 / cheque
   Aangifte van verlies/diefstal (met aanvraag tot terugbetaling)
   Kost : € 0,25 / bestelling
   Aangifte van verlies/diefstal (met aanvraag tot vervanging)
   Kost : € 0,25 / cheque

   U kan uw papieren dienstencheques ook omruilen voor elektronische dienstencheques. Elektronische dienstencheques:

   Er zijn 2 formulieren voor meldingen m.b.t. elektronische dienstencheques: Aanvraagformulier tot omruiling van elektronische dienstencheques voor gebruikers. Formulier van niet ontvangst van elektronische dienstencheques voor gebruikers.

   Meer info vindt u terug op de website van Sodexo

   Kosten voor gebruikers van elektronische dienstencheques

   Niet ontvangst van dienstencheques
   Kost : Gratis
   Terugbetaling
   Kost : € 0,25 / bestelling
   Omruiling (elektronische cheque voor een andere elektronische cheque)
   Kost : Gratis
   Omruiling (elektronische cheque voor een papieren cheque)
   Kost : € 0,25 / cheque
  • Zijn elektronische dienstencheques makkelijker dan papieren dienstencheques ?

   U hoeft niet keer op keer dienstencheques in te vullen en klaar te leggen. Uw voorraad cheques wordt de dag zelf na ontvangst van de betaling aangevuld. Gedaan met dienstencheques die niet (tijdig) aankomen in de brievenbus, verlies of diefstal.

   Waarover dient u te beschikken?

   Een telefoontoestel en bij voorkeur een computer met internetverbinding.

   Hoe werkt het?

   De huishoudhulp ontvangt van Glax een kaart met persoonlijke code en belt - telkens aan het einde van de prestaties - van het telefoontoestel naar een gratis 0800-nummer. Hij / zij geeft onder meer het aantal gepresteerde uren door.
   Tot 9 werkdagen na de prestaties, kan u deze - telefonisch of via computer - bevestigen. Na deze periode worden de uren automatisch gevalideerd.

   Zijn de door de huishoudhulp ingegeven uren niet correct, dan kunt u deze gedurende 9 werkdagen corrigeren.

   U wilt werken met het systeem van elektronische dienstencheques. Wat nu?

   Meld u aan op de website van Sodexo

   Nog niet geregistreerd als gebruiker:

   Registreer u op de website van Sodexo
   Tijdens de inschrijving kiest u voor elektronische dienstencheques.

   Als u al geregistreerd bent:

   Via internet: in uw persoonlijke klantzone kunt u uw “profiel aanpassen” en kiezen voor “elektronische dienstencheques”.
   Per telefoon: Sodexo informeren met het document 'profielwijziging'. U ontvangt een toegangscode (login en paswoord). Op het betaalnummer 02 547 54 92 kan u prestaties bevestigen, betwisten of raadplegen. Breng onmiddellijk uw Glax kantoor op de hoogte

  • En hoe zit het nu precies met het fiscaal voordeel?

   Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig:

   Het bedrag dat u voor Dienstencheques betaalt, geeft u recht op een belastingvermindering. Het aftrekbare bedrag is beperkt tot 155 dienstencheques per jaar. Uw belastingvermindering wordt berekend aan een belastingsvoet van 30% voor Vlaanderen, 15% voor Brussel en 10% voor Wallonië..

   De werkelijke kost voor een dienstencheque bedraagt dus € 6,30 (Vlaanderen), € 7,65 (Brussel) of € 8,10 (Wallonië). Sodexo stuurt u elk jaar op 1 april een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

   Sinds het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als u geen belastingbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor.

   Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02/572 57 57 (gewoon tarief).

  • Hoelang is een dienstencheque geldig?

   De cheques zijn 8 maanden geldig. Vervallen cheques kunt u in geen enkel geval meer omruilen en u kunt er ook geen terugbetaling voor aanvragen.

  • Hoeveel dienstencheques kan ik jaarlijks bestellen?

   De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per kalenderjaar en per gebruiker met een maximum van 1000 cheques per huishouden. (Met huishouden bedoelen we "personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn in het bevolkingsregister".) Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar. Deze maatregel richt zich tot eenoudergezinnen, gehandicapte personen en ouders van minderjarige gehandicapte kinderen evenals oudere personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

   Meer dan 500 dienstencheques per jaar te bestellen?

   Eenoudergezinnen:

   Wil je van deze regel gebruikmaken om tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar te kunnen bestellen?

   Een exemplaar moet aan de RVA gestuurd worden met de gevraagde bewijsstukken. Een ander exemplaar (het origineel) moet teruggestuurd worden, zonder bewijsstukken, naar Sodexo.

   RVA
   Algemene Directie Reglementering
   Tijdskrediet en buurtdiensten
   Keizerslaan 7
   1000 Brussel

   Sodexo
   Cel Dienstencheques
   Charles Lemaire 1
   1160 Brussel

  • Hoeveel hulp kan ik krijgen voor één dienstencheque?

   Voor elk gepresteerd uur betaalt u 1 dienstencheque. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de samenwerking met Glax.

  • Ik heb reeds een huishoudhulp. Kan ik deze met dienstencheques tewerkstellen?

   Glax kan ook een arbeidsovereenkomst aanbieden aan de huishoudhulp die u momenteel al tewerkstelt. Op die manier wordt de tewerkstelling volledig regulier.

  • Wat als mijn huishoudhulp iets breekt of stuk maakt bij mij thuis?

   Glax is verzekerd voor alle materiële schade toegebracht door onze huishoudhulp indien dit een rechtstreeks gevolg is van haar activiteiten. Er wordt een franchise in rekening gebracht.

  • Welke zijn de toegelaten huishoudelijke taken?

   Dienstencheques mogen slechts aangewend worden voor activiteiten die in de privé-sfeer plaatsvinden en nooit voor prestaties in een professionele omgeving (niet toegelaten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak van een dokterskabinet, een wachtzaal, een kamer of een studio die verhuurd wordt, enz.).

   Volgende zaken zijn toegestaan:
   schoonmaken van uw woning en de ramen
   wassen en strijken van uw linnengoed
   dagelijkse boodschappen zoals naar de kruidenier, de bakker, …
   kleine naaiwerken
   bereiden van maaltijden
  • Mag ik ook een huishoudhulp aanwenden voor klusjes en tuinonderhoud?

   Neen, daarvoor mag u uw dienstencheques niet gebruiken.

   Volgende zaken zijn ook verboden:

   • schoonmaak van commerciële ruimtes of beroepslokalen (bijv. kapsalon, dokterskabinet),
   • poetsen van gemeenschappelijke ruimtes zoals appartementtraphal,
   • externe schoonmaak bij vriesweer,
   • schoonmaak van buitenramen hoger dan geljkvloers
   • babysitting en bejaardenzorg
   • electriciteitswerken
   • behangen en schilderen
   • Aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisueel materiaal, de aankoop van warme maaltijden, de periodieke verdeling van kranten en weekbladen.

   Opgelet : er is nog een verbod in het kader van de tewerkstelling nl. de huishoudhulp mag geen familie zijn in eerste of tweede graad, of op eenzelfde adres als de gebruiker wonen.

   Het is dus niet toegelaten dat een huishoudhulp werkt bij:

   • ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders;
   • kinderen of kleinkinderen;
   • broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen;
   • elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont.
  • Is mijn huishoudhulp verzekerd?

   In geval van een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk is elke werknemer dienstencheques van Glax verzekerd via een arbeidsongevallenverzekering .

  • Ik ben vrouwelijke zelfstandige en zwanger, krijg ik gratis dienstencheques?

   Wanneer u als vrouw als zelfstandige werkt en een kind hebt gekregen, kan u genieten van moederschaphulp wanneer u uw professionele activiteiten hebt hervat. Deze hulp, die bestaat uit 105 Dienstencheques, krijgt u via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.

  • Waar en hoe bestel ik de dienstencheques?

   Het stappenplan:

   1. Iedere meerderjarige inwoner van België kan dienstencheques bestellen bij Sodexo.
   2. U hebt allereerst een gebruikersnummer nodig. Als u dit al heeft, kan u meteen beslissen hoeveel dienstencheques van € 9 u wil kopen.
   3. U schrijft zich gratis in op de website van Sodexo, meer informatie via deze link of rechtstreeks via volgende link.
   4. U kan ook contact opnemen met het volgende nummer 02/547.54.95 indien u zich wenst in te schrijven.
   5. Sodexo geeft u gratis een persoonlijk gebruikersnummer waarmee u dienstencheques kan bestellen door overschrijving van het aankoopbedrag dat overeenstemt met het aantal dienstencheques dat u wenst. Elke cheque kost € 9 /stuk.
   6. Papieren of elektronische dienstencheques: aan u de keuze! U kunt op elk moment van het ene naar het andere statuut overstappen.
   7. Beslis hoeveel dienstencheques van € 9 u wilt kopen. Stort een veelvoud van € 9 (met een minimum van € 90) op een van de acht rekeningnummers van Sodexo. Vergeet uw persoonlijk gebruikersnummer niet te vermelden als mededeling bij uw overschrijving.
   8. Enkele dagen later vallen de papieren dienstencheques bij u thuis in de bus. Koos u voor de elektronische cheques, dan kan u uw exemplaren vinden in uw elektronische portefeuille.
  • Welke dagen en uren mag mijn huishoudhulp werken en welke niet?

   Onze huishoudhulpen mogen nooit werken op zondagen en op feestdagen. Op weekdagen en op zaterdag is werken toegestaan tussen 6u00 en 20u00. Bij het doorgeven van uw aanvraag kan u uw voorkeurdagen vermelden. Wij proberen hier in de mate van het mogelijke, rekening mee te houden.

   De huishoudhulp dient minimum 3 uur per prestatie te werk gesteld te worden, uw aanvraag dient dus minimum 3 uur te tellen.

Kom met ons in contact

Je hebt een vraag over huishoudhulp met dienstencheques. Dan kan je onze consulenten uiteraard telefonisch contacteren tijdens de kantooruren.